Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ročníková práce z gramatiky G2B

17. 9. 2009
Ročníková práce z gramatiky                                   třída G2B
        
jméno a příjmení           _____________________
 
Termín odevzdání – mezi 21. 12. 2009 – 7. 1. 2010
(lze el. formou – e-mailem na ilona.horackova@zscurie.cz)
 
1.    Vyber z oblíbené knihy (próza) text rozsahu 20 řádků běžné normy, uveď autora, název, vydavatelství, místo a rok vydání knihy
 
 
 
2.    Přepiš zvolený úryvek
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.    Vypiš z textu všechna podstatná jména, u 5 urči kategorie – p., č., rod, vzor
4.    Vypiš z textu všechna přídavná jména, u 5 urči kategorie – p., č., rod, druh, vzor
5.    Vypiš z textu všechna zájmena, u 5 urči kategorie – p., č., rod, druh, vzor
6.    Vypiš z textu všechna slovesa, u 5 urči kategorie – os., č., zp., čas
7.    Vypiš 3 věty jednoduché a proveď grafický rozbor
8.    Vypiš z textu slova slohově zabarvená
9.    Proveď statistiku počtu užitých slovních druhů do tabulky (počet/%) a koláčového grafu
10.Shrň, čím tě úryvek jazykově zaujal – min. 5 řádků textu