Jdi na obsah Jdi na menu
 


Příprava na slohovou písemnou práci

2. 4. 2015

1. Napište publicistický útvar - článek na jedno z témat (případně funkčně propojená maximálně dvě témata, souvislý strukturovaný text, ne otázky a odpovědi!).

2. Při psaní textu mějte po ruce aktuální tabulku hodnocení maturitní slohové práce a do těla e-mailu rozeberte, z kterého/ých hlediska/ek hodnocení máte největší obavy a proč - např. 2A + vysvětlení.

Česko: Západ, nebo Východ?

Patří Češi na Východ, na Západ, jinam, nebo nikam? Kam se svým životním stylem řadíte vy?

Napište na toto téma volný názorový článek. Hned v jeho úvodu jasně formulujte svůj názor, následně ho podpořte argumenty. Pokud chcete, můžete se nechat inspirovat například některou z následujících podotázek:

1.      Jste Evropané, západní, či východní studenti? Proč? Jak se to pozná?

2.      Máte zkušenost s tím, jak jsou Češi vnímáni za hranicemi?

3.      Kdybyste měli žít v zahraničí, kterou zemi byste si zvolili a proč?

4.      Co se v Česku změnilo za posledních 25 let a jak tento vývoj hodnotíte?

5.      Je důležité, aby se Češi zařadili na Západ, na Východ, případně jinam?

6.      V čem se Západ a Východ liší především? Jaké jsou jejich hlavní hodnoty?

7.      Jak vnímáte aktuální konflikt mezi Evropou a Ruskem? Kde Češi v tomto sporu mají stát?

8.      Vnímáte některá období novodobé historie jako ta, kdy se Češi rozhodli špatně?

9.      Jste hrdí na to, že jste Češi? Proč?

10.  Se kterými zeměmi by mělo Česko zejména spolupracovat a které jsou pro ně naopak hrozbou?

 

 

Rozsah minimálně 151 slov! Otevřete si vlastnosti dokumentu a do těla e-mailu uveďte přesný počet slov.

Odevzdáním práce student souhlasí s případným zveřejněním. 

·       D12.4. 2015 do 20:00

·         Na konci každého příspěvku uvede autor údaje dle vzoru: SPSST_Praha1_Jan_Novak (dodržte velká písmena!)

·         Soubory převádějte do formátu .doc nebo .docx. Soubory z OpenOffice ve formátu .odt je potřeba také převést do .doc nebo .docx. Jiný formát nebude přijat, času je dost i na odeslání ze studovny!

Každý po sobě svůj dokument zkontroluje kontrolou pravopisu a opraví grafické (např. nesprávné mezery) i pravopisné chyby!